Confinament per a totes les edats / Confinamiento para todas las edades

  • Degut que el confinament s’allarga cada vegada més, hem volgut reunir moltes activitats per a totes les edats i oferir entreteniment, reunint-les totes a un lloc, anirem actualitzant cada quinze dies segons sorgisquen més idees.
  • Debido que el confinamiento se alarga cada vez más, hemos querido reunir muchas actividades para todas las edades y ofrecer entretenimiento, reuniéndolas todas en un lugar, iremos actualizando según surjan más ideas.

ESCAPE ROOM

MANUALIDADES

EJERCICIO

PARA NIÑ@S:

YOUTUBE (vídeos):

WEBS (texto/imágenes)

PARA ADULT@S:

YOUTUBE (vídeos):

WEBS (texto/imagenes):

EXPERIMENTOS

YOUTUBE (vídeos):

WEBS (texto/imagenes):

REDES INFORMATIVAS

Deja un comentario