Feliç 9 d’Octubre / Feliz 9 de Octubre

La festa del 9 d’octubre celebra el Dia de la Comunitat Valenciana. En aquest dia es commemora l’entrada del rei Jaume I a la ciutat de València l’any 1234, amb la finalitat d’alliberar-la del domini musulmà de Abul Djumayl Zayyan, rei de Balansiya. Es tracta d’una celebració amb una llarga tradició iniciada en el segle XIV pel rei Jaume II d’Aragó.

No va ser fins cent anys després de la conquesta de València, en 1338, que el Consell de la ciutat va organitzar una processó de commemoració institucionalitzada per a demanar a Sant Dionisio la fi de la fam per la qual travessava la ciutat després d’un període de males collites.

Des de llavors, es va proposar fer la mateixa processó tots els 9 d’octubre i en 677 ocasions València ha rememorat la data. Des del primer moment, la celebració ha tingut dues principals motivacions: donar gràcies a Déu per l’alliberament del «Jou musulmà» i per la incorporació del Regne a la civilització cristiana. I ja de forma més moderna i actual, el fet que Jaume I constituïra un nou regne en el qual tots els valencians es reconeixen sota una mateixa identitat i amb un mateix projecte comú d’autogovern.

El mateix dia en 1891 va tindre lloc la primera celebració organitzada per l’associació Lo Rat Penat, societat cultural valenciana dedicada a la promoció, defensa, ensenyament i difusió de la llengua i cultura valencianes. I després de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia en 1982, la celebració s’estructura de manera institucional pel Govern Valencià i el Pressent de la Generalitat Valenciana.

Va ser en 1976 quan els parlamentaris valencians es van posar d’acord per a marcar definitivament en el calendari el dia 9 d’octubre com a jornada d’afirmació autonòmica. D’aquesta manera va nàixer el Dia Nacional del País Valencià, la qual cosa hui coneixem com a Dia de la Comunitat Valenciana.

Feliç 9 d’Octubre – Feliz 9 de Octubre

La fiesta del 9 d’octubre celebra el Día de la Comunitat Valenciana. En este día se conmemora la entrada del rey Jaume I en la ciudad de Valencia en el año 1234, con el fin de liberarla del dominio musulmán de Abul Djumayl Zayyan, rey de Balansiya. Se trata de una celebración con una larga tradición iniciada en el siglo XIV por el rey Jaime II de Aragón.

No fue hasta cien años después de la conquista de Valencia, en 1338, que el Consell de la ciudad organizó una procesión de conmemoración institucionalizada para pedir a San Dionisio el fin de la hambruna por la que atravesaba la ciudad tras un período de malas cosechas.

Desde entonces, se propuso hacer la misma procesión todos los 9 de octubre y en 677 ocasiones Valencia ha rememorado la fecha. Desde el primer momento, la celebración ha tenido dos principales motivaciones: dar gracias a Dios por la liberación del «Yugo musulmán» y por la incorporación del Reino a la civilización cristiana. Y ya de forma más moderna y actual, el hecho de que Jaume I constituyera un nuevo reino en el que todos los valencianos se reconocen bajo una misma identidad y con un mismo proyecto común de autogobierno.

El mismo día en 1891 tuvo lugar la primera celebración organizada por la asociación Lo Rat Penat, sociedad cultural valenciana dedicada a la promoción, defensa, enseñanza y difusión de la lengua y cultura valencianas. Y tras la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1982, la celebración se estructura de forma institucional por el Gobierno Valenciano y el Presiente de la Generalitat Valenciana.

Fue en 1976 cuando los parlamentarios valencianos se pusieron de acuerdo para marcar definitivamente en el calendario el día 9 de octubre como jornada de afirmación autonómica. De este modo nació el Día Nacional del País Valenciano, lo que hoy conocemos como Día de la Comunidad Valenciana.

Deja un comentario