INSTRUCCIONS INICI CURS 20/21

BENVINGUDES FAMÍLIES A UN CURS DIFERENT

Segons les instruccions de la Conselleria d’Educació publicades fins al moment us comuniquem l’organització prevista per al curs 2020-2021. Les mesures adoptades per al Pla de Contingència s’aniran actualitzant segons les diferents instruccions que anirem rebent. El document està disponible a la web del centre i també vos arribarà per Web Família.

Per tal de fer efectiu el dret de l’alumnat a una educació equitativa i de qualitat, i sent fonamental la seua presència a l’escola, el nou curs 2020-2021 suposa un repte i una nova responsabilitat per a tota la nostra Comunitat Educativa, i per a la societat en el seu conjunt. Aquesta situació ens  ha obligat a prendre mesures de prevenció i protecció  replantejant tota l’organització de la nostra activitat escolar per poder dur-se a terme de manera segura. 

L’objectiu fonamental és crear un entorn escolar saludable i segur, potenciant la detecció precoç en cas de produir-se algun positiu per COVID i la seua gestió adequada sempre buscant el millor per al nostre alumnat. Vos demanem implicació, comprensió i paciència en l’adaptació de les modificacions que es generaran.

PROTOCOL / INSTRUCCIONS INICI CURS 2020-2021

CANALS D’INFORMACIÓ ESCOLAR

WEB FAMÍLIA:
https: //familia.edu.gva.es/wf-front/myitaca/login_wf?idioma=C

WEB DEL CENTRE: http://bola.edu.gva.es

TELÈGRAM:
UNIR-SE O FORMAR PART DEL CANAL : CEIP BEATO JACINTO CASTAÑEDA https://t.me/ceip_beato_jacinto_castanyeda

TELÈFON: 962249810

CORREU ELECTRÒNIC:
Indiqueu en l’assumpte a qui va dirigit: Direcció, Cap d’estudis o Secretaria.

46004759@gva.es

L’EQUIP DIRECTIU

(INFORMACIÓ: CENTRE ESCOLAR)

Deja un comentario