COM FER-ME SOCI/A?
¿CÓMO HACERME SOCIO/A?

Preguntas frecuentes:

1- Error cuando adjuntamos el archivo de justificante. Es posible que la foto tenga un peso excesivo.

Posibles soluciones y consejos:

 • Preferible: Realizarlo desde un ordenador siempre que se pueda.
 • Si es foto del móvil: intentar bajar la calidad de la cámara porque las fotos suelen pesar demasiado.
 • Captura: Antes de hacer foto, si podéis hacer una captura a la pantalla, igual puede llegar a reducir el peso.
 • Archivo Banco: Intentar sobre todo si tenéis la opción, descargar el archivo del mismo banco, una vez hecha la transferencia antes de salir de la pantalla del banco.
 • Abre directamente la cámara de fotos: Dará error y no se podrá enviar.
 • Correo de Confirmación: lo recibiréis en vuestro email que pusisteis, puede que lleguen a la bandeja de SPAM o Correo No Deseado, incluso uno en cada sitio (en el buzón y en Spam)

2- La cuota de la AMPA: Se paga por familia, no por alumno, es decir, un único pago para todos los hermanos.

Preguntes freqüents:

1 – Error quan adjuntem l’arxiu de justificant. És possible que siga degut al fet de que la foto tinga un pes excessiu.

Possibles solucions:

 • Preferible: Realitzar el tràmit des d’un ordinador (sempre que es puga)
 • Si l’arxiu que s’adjunta es una foto de mòbil: Intentar baixar la qualitat de la càmera perquè la foto no pese molt.
 • Captura de pantalla: És preferible enviar una captura de pantalla en lloc d’una foto, ja que solen pesar menys.
 • Arxiu del banc. Els arxius que prepara el banc com a justificant solen ser en PDF i pesar poc, per la qual cosa és recomanable descarregar l’arxiu en el moment en el qual es fa la transferència.
 • Obrir directament la càmera de fotos: aquesta opció no funciona bé, i dona error, pel que s’ha de evitar.
 • Correu de confirmació: Rebreu un correu al mail que indiqueu a la sol·licitut, pequè podeu comprovar totes les dades que ens heu indicat. Reviseu la safata de SPAM o Correu no desitjat perque és possible que vos arribe ací..

2- La quota de l’AMPA es paga per família, no per alumne, es a dir, un únic pagament per a tots els germans.

Rellena el Formulario para ser Socio/a. Emplena el Formulari per a ser soci/a.

LA QUOTA PER SER SOCI DE L’AMPA ES DE 20 € PER FAMÍLIA.

Com en darrers anys, s’ofereix la possibilitat de la distribució de llibres a través de l’associació per als socis de l’AMPA. A causa de les mesures de seguretat que s’han de seguir per evitar contagis, aquesta distribució es farà directament a l’aula de cada alumne.

Les famílies que estiguen interessades a adquirir els llibres a través de l’AMPA han de tindre en compte les següents qüestions:

 • Pots ser Soci/sòcia sense cap obligació de més, beneficiant-te dels avantatges, ací descrits.
 • Sempre s’agrairà el voluntàriament de qualsevol soci, per a quan es necessite a algun esdeveniment.
 • L’AMPA SOLS DISTRIBUEIX LLIBRES A SOCIS, per tant, no es farà reserva a la família que no faça l’ingrés de la quota.

  Correo Eléctronico de uso habitual:

  Teléfono de contacto:

  Hij@ 1 - Curso al que pasa (en Septiembre de 2023)

  Hij@ 2 - Curso al que pasa (en Septiembre de 2023)

  Hij@ 3 - Curso al que pasa (en Septiembre de 2023)

  Hij@ 4 - Curso al que pasa (en Septiembre de 2023)

  Obligatorio adjuntar el Justificante del Pago de AMPA (si no se adjunta no se enviará el formulario):

  BENVINGUTS!! ¡¡BIENVENIDOS!!

  Una vez realizado el pago de la cuota de socio/a puedes ir a reservar los libros en el siguiente enlace:

  Reserva de Libros – Reserva de Llibres