LLISTATS PROVISIONALS AJUDES MENJADOR ESCOLAR CURS 2019-2020

September 4, 2019 by admincentre

Publicació al tauler d’anuncis del centre amb data 04/09/2018 dels llistats provisionals corresponents a la convocatòria d’ajudes de menjador escolar per al curs 2019/2020:
– Llistat de sol·licituds amb la puntuació obtinguda.
– Llistat de sol·licituds en les quals concorre algun motiu d’exclusió.
– Llistat de les persones beneficiàries directes de les ajudes de menjador (per a la seua notificació individual a les persones interessades).
A partir de la seua difusió en el tauler d’anuncis del centre educatiu, les persones interessades disposen d’un termini de 10 dies hàbils, per a esmenar els defectes observats i presentar les al·legacions oportunes.

Encara no disposem de la informació sobre la puntuació que donarà dret a la beca, ja es comunicarà al seu moment.

Per a aclarir qualsevol dubte passar per secretaria.

Període de reclamacions fins el proper DIVENDRES 18 DE SETEMBRE.

HORARI SECRETARIA:

DIMARTS 10 i 17 de setembre de 09:00 h. a 10:00 h.

  DIMECRES 11 i 18 de setembre de 09:00 h. a 10:00 h.

  DIJOUS 5 i 12 de setembre de 09:00 h. a 10:00 h.

  DIVENDRES 6 i 13 de setembre de 09:00h. a 10:00 h.

Informació del Centre Escolar Font: http://bola.edu.gva.es/2019/09/04/llistats-provisionals-ajudes-menjador-escolar-curs-2019-2020/

Deja un comentario